10/21/2020 1:12:26 PM

BD-Sertifisering

For å sikre at våre medlemmer oppfyller lover og forskrifter samt å redusere risiko for farlige hendelser, krav er innført om BD-Sertifisering.

BD-Sertifisering stiller krav om oppdaterte risikoanalyser i samarbeid med lokal bedrifthelsetjeneste, det skal meldes og behandles viktige avvik for å sikre læring og unngå gjentakelse, HMS-kompetansen skal vises og oppdateres, sikkerhetskritisk utstyr skal vedlikelholdes jevnlig, i tillegg til interne og eksterne revisjoner. Den eksterne revisjonen gjennomføres av uavhengig part annet hvert år og sertifikatet fornyes.
Alle skal benytte BUSkvalitet2 som er en nettbasert verktøy der HMS-aktiviteter og informasjon samles og gjøres tilgjengelig for alle ansatte.

De sertifiserte medlemmene får fortløpende tilsendt informasjon, råd og tips, samt forslag til prosedyrer og sjekklister, alt for å enklere kunne oppfylle kravene. Det er dessuten årlige fagsamlinger der aktuelle problemstillinger drøftes.
NBR Logo

Norske Bilressurser
Besøksadresse:
Essendrops gate nr. 3, 0301 Oslo
Postadresse:
Postboks 17, Holmenkollen, 0712 Oslo

Kontakt generalsekretær:
Mail: Jan Molberg
Telefon: 413 77 521

Om NBR
Medlemmer
Medlemsfordeler
Medlemskriterier
Forskrifter

SISTE ARTIKLER