Medlemsfordeler

Medlemsfordeler for NBR-medlemmer

 • Tilgang på NBR sine kurstilbud
 • Mulighet for å inngå avtaler med forsikringsselskaper, kjøp av forsikringsbiler. (NBR rammeavtaler).
 • Jevnlig informasjon om aktuelle saker som angår bransjen gjennom informasjon fra styret, sekretariatet og utveksling av informasjon på møter.
 • Bistand fra sekretariatet og styret i vanskelige saker.
 • Store rabatter på diverse innkjøp. Hotellovernattinger, reiser, drivstoff, forbruksvarer og leiebil gjennom en felles leverandør, Fordelsgruppen Norge AS.
 • Deltagelse på årsmøter og fagkonferanser og andre forum hvor en kan få de siste oppdateringer.
 • Får tilsendt tidsskriftet NBÅ 4 – 5 ganger hvert år.
 • Tilgang på advokat gjennom NBR sin avtale og NHO avtale.
 • Levering av katalysatorer gjennom NBR sine innsamlingssystemer. Denne ordningen gir den beste prisen på katalysatorer. Ordningen inkluderer fritt hentet på bedriften.
 • Tilgang på presseklipp som angår bransjen. Leveres til alle medlemsbedrifter hver dag.
 • Råd og veiledning ved inngåelse av avtaler med hoved-operatørene.
 • Veiledning forut for kontroller fra Fylkesmennene.
 • Tilgang på relevant informasjon på NBR sin nettside og medlemssiden.
 • Salg av stommar til renovatører Genarp LAGA AB.
 • Tilgang til søkebasen: bildeler.no
 • Rabattavtale med Wurth Norge.
 • Rabattavtale med Veng.
 • Avtale med BUS, databasert internkontrollsystem.
 • Avtale med Schenker.
 • Storkundeavtale med SMB tjenester, arbeids og helseforsikringer.
 • Rabattavtale med Hellanor.
 • Avtale med Simco AS, dekoding og kjøp av elektronisk utstyr.
 • Rabattavtale med Bema AS.
 • Avtale med SM produkter.
 • Gratis annonsering på NBR sider, ved salg av utstyr. (alt som har blitt lagt ut for salg på NBR infoside har blitt solgt etter kort tid).
 • Avtale med T Emballage AB
NBR Logo

Norske Bilressurser
Besøksadresse:
Essendrops gate nr. 3, 0301 Oslo
Postadresse:
Postboks 17, Holmenkollen, 0712 Oslo

Kontakt generalsekretær:
Mail: Jan Molberg
Telefon: 413 77 521

Om NBR
Medlemmer
Medlemsfordeler
Medlemskriterier
Forskrifter

SISTE ARTIKLER