Reklamasjonsregler

Reklamasjon og angrerettsordninger for brukte bildeler kjøpt hos NBFs medlemsbedrifter

Reklamasjon - Ihht kjøpsloven
NBFs medlemmer følger kjøpslovens bestemmelser ifbm reklamasjoner.Forbruker må melde om feil og mangler innen rimelig tid fra kjøpstidspunktet.NBF anbefaler alle sine medlemmer å komme frem til minnelige ordninger i reklamasjonssaker for å yte best mulig service ovenfor våre kunder.Angrerett / bytterett - Ihht angrerettslovenVed fjernsalg:

Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Ved fjernsalg løper fristen uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.

Ved butikksalg:

Angrerettloven gjelder ikke ved butikksalg. NBFs medlemmer gir likevel forbrukeren 30 dager bytterett (angrerett), men det beregnes et returgebyr på inntil 20 %.
Dersom de kjøpte delene er åpnet, endret eller tatt fra hverandre bortfaller enhver angrerett/bytterett.


Regelverk:
Kjøpsloven
Angrerettsloven
Angrerettskjema
NBR Logo

Norske Bilressurser
Besøksadresse:
Essendrops gate nr. 3, 0301 Oslo
Postadresse:
Postboks 17, Holmenkollen, 0712 Oslo

Kontakt generalsekretær:
Mail: Jan Molberg
Telefon: 413 77 521

Om NBR
Medlemmer
Medlemsfordeler
Medlemskriterier
Forskrifter

SISTE ARTIKLER