Om NBF

Norges Biloppsamleres Forening ble etablert i 1980, og har pr 1/5-2020 66 medlemsbedrifter, representert i samtlige fylker. Medlemsbedriftene i NBF tar i mot og behandler over 80% av kasserte kjøretøy pr år.

Medlemsbedriftene i NBF har en todelt drift. På den ene siden driver vi mottak og miljøsanering av kasserte kjøretøy, og på den andre siden driver vi profesjonell demontering og salg av brukte bildeler fra nyere skade-biler og fra vrakbiler.

Alle medlemmene i NBF er godkjente biloppsamlingsplasser under Fylkesmannen. I tillegg har de en godkjent sertifisering.

NBF holder fagkonferanse hver høst med aktuelle temaer for medlemmene, det arrangeres lederforum med aktuelle tema i forbindelse fagkonferansen og generalforsamling. NBF har utarbeidet felles angrerett og reklamasjonskriterier, og felles kvalitetskriterier.

Som medlem i NBF får man tilgang til å tegne medlemskap i NBF Datagruppen som driver felles deledatabase, og man kan benytte inngått rammeavtale om kjøp av skade-biler fra SB1.

NBF driver politisk påvirkningsarbeid for bransjen og samarbeider med skandinaviske og europeiske bransjeorganisasjoner i felles problemstillinger.
NBR Logo

Norske Bilressurser
Besøksadresse:
Essendrops gate nr. 3, 0301 Oslo
Postadresse:
Postboks 17, Holmenkollen, 0712 Oslo

Kontakt generalsekretær:
Mail: Jan Molberg
Telefon: 413 77 521

Om NBR
Medlemmer
Medlemsfordeler
Medlemskriterier
Forskrifter

SISTE ARTIKLER