10/21/2020 1:15:30 PM Kun for medlemmer

Orientering om BD-Sertifisering

Godkjenningsordning utviklet av Oland AS på oppdrag fra
Norges Biloppsamleres Forening (NBF)

Ulykker, fylkesmannskontroller, miljøkrav, HMS krav og brann.
Det har dessverre vært alvorlige og tragiske hendelser hos biloppsamlere, det har vært et sterkt ønske fra NBF om å unngå ulykker og uheldige hendelser i fremtiden. Sertifiseringen ble etablert for å heve bransjen. I 2016 ble det etablert kontakt med Oland AS som fikk i oppdrag å utforme den løsningen som vi ser i dag og som er beskrevet i dette dokumentet.

Omdømme
Det har dessuten vært et ønske om å løfte omdømme til bransjen som har vært kjent for ikke å ta HMS-problematikken alvorlig nok, mange gjorde en stor innsats for å unngå forurensning og ulykker, men enkelte henger litt etter. En godkjenningsordning håper en vil bidra til at bransjen totalt sett løftes.

Les mer i vedlagt dokument
NBF Logo
Norges Biloppsamleres Forening
Besøksadresse:
Essendrops gate nr. 3, 0301 Oslo
Postadresse:
NBF Postboks 17, Holmenkollen, 0712 Oslo

Kontakt generalsekretær:
Mail: Jan Molberg
Telefon: 413 77 521

Om NBF
Medlemmer
Medlemsfordeler
Medlemskriterier
Forskrifter

SISTE ARTIKLER